در سیمرغ تجربه ی کار بین المللی پیدا کنید!

کار در سیمرغ

شرکت فن آوری سیمرغ هوشمند شریف متشکل از متخصصان مختلفی است که کار پشتیبانی از نرم‌افزارهای مختلف و تولید آنها را به عهده دارند. همواره لیست مشاغل جدید ما را زیر نظر داشته باشید و در صورتی که کار مورد علاقه‌ی خود را پیدا کردید، از طریق بخش “تماس با ما” یا از طریق تلفن برای استخدام با شرکت سیمرغ تماس بگیرید.

  • برنامه نویس Unity : شرکت سیمرغ در حال حاضر برای تکمیل کادر خود به برنامه نویسی احتیاج دارد که تسلط کامل به موتور Unity داشته باشد.

  • برنامه نویس UI: شرکت سیمرغ در حال حاضر نیاز به برنامه نویس تخصصی User Interface دارد.

استخدام

به ما سر بزنید!

با ما تماس بگیرید!

تماس با ما