مدیر فناوری اطلاعات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، دکتر جوشقانی به همراه تیم فنی موزه از شرکت فناوری سیمرغ هوشمند شریف بازدید به عمل آوردند. در این دیدار توانایی ‌های شرکت سیمرغ در زمینه هوشمند سازی برای تیم موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به نمایش گذاشته شد. همچنین در ادامه روند این دیدار، پتانسیل بالای بازی لوح اسرار برای پیاده سازی در موزه و جلب قشر جوان کشور مورد بررسی قرار گرفت.